چرا و چگونه  چرا و چگونه

آب نخستین واژه زندگی و یکی از نیازهای اصلی ما است. در کشور ما ایران مصرف آب خیلی زیاد است. ما باید یاد بگیریم که چگونه آب را درست مصرف کنیم. برای انجام این کار می توانیم آگاهی مان را زیاد کنیم تا با چرخه آب و حفاظت از آب آشنا شویم.

تو میتوانی در خانه، مدرسه و یا کانون پرورش فکری تلاش بکنی تا به کمک خانواده، معلم یا مربی مهربانت روش های صرفه جویی در مصرف آب را یاد بگیری و با شرکت در مسابقات یا جشنواره ها به همه بگویی چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنند.همچنین میتوانی با دوستان خوبت یک گروه تشکیل بدهی و اهمیت صرفه جویی در مصرف آب به صورت نمایشگاه نقاشی روزنامه دیواری و کاردستی و...برگزار کنید.

 ضمنا  ما در این بخش از سایت آبان روش های صرفه جویی در مصرف آب را با تصاویر زیبا به تو دوست عزیزم نشان می دهیم.

من میدانم

 

 گل ها را با آبپاش آب می دهم

  تا آب کمتری مصرف شود

آب پاش

 برای مسواک زدن

یک لیوان آب  کافی است

مسواک زدن

 برای شستن حیاط شیر آب را با فشار کمتر باز می کنم  
شستن حیات

 موقع شستن سر و بدن شیر آب را باید بست

شستن بدن

 اول حیاط خانه راجارو می کنم  سپس با مصرف آب کمتر می شویم

جارو کردن

 شیر آب را پس از نوشیدن  محکم می بندم 

 شیر آب

چگونه یک آبانی باشیم

چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنیم؟

از بزرگترها بخواهیم

ظرفها را در لگن ظرفشویی قرار داده و با مصرف آب کمتر  شست و شو دهند

سشتن ظرفها

 از ماشین لباسشویی با ظرفیت کامل استفاده کنند

ماشین لباسشویی

 کولر آبی را در سایه نصب کنند

کولر آبی


آیا میدانید

باغچه را باید صبح زود و یا غروب آفتاب آب داد

باغچه

 ماشین را با سطل آب هم می توان شست

شستن ماشین

اگر در کمتر از پنج دقیقه دوش بگیرید، هر ماه 4000 لیتر آب صرفه جویی می شود؟ دوش گرفتن