نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی  

هر قطره آب بسیار مهم است و ما برای نشان دادن اهمیت آن فعالیت های زیادی می توانیم انجام دهیم.

 

 برای افزایش آگاهی تان در مورد اهمیت آب و صرفه جویی در مصرف آن کارهای بسیار  زیبایی توسط دوستانتان خلق شده است که در اینجا می توانید ببینید و لذت ببرید
دوستان نازنینم با شرکت در جشنواره و مسابقاتی که برگزار می‌کنیم شما هم می‌توانید آثارتان را در این صفحه ببینید.

رقیه مشاتی کریمی از خرمشهر

رزان مطوریان از خرمشهر

پرنیان نظارت از خرمشهر

حسام محمد اصل کوتی از بندر امام خمینی(ره)

حسین کاظم دهدشتی از بندر امام خمینی(ره)

پرستش عبیدی از خرمشهر