ببین و بیاموز  ببین و بیاموز

 

آب به شکل های مختلفی در طبیعت وجود دارد

 مایع (آب) ، جامد(یخ)  وبخار( گاز در هوا)

آبی که مصرف می کنیم مایع است که در دریاچه ها ، رودخانه ها و زیر زمین قرار دارد و با تصفیه آب شیرین آن ها از طریق شبکه های توزیع به خانه های ما می رسد.

علاوه برآبی که در خانه برای آشامیدن و شست وشو مصرف می کنیم  ، برای چیزهای دیگری مانند کفش ، لباس ، میوه ها ، غذاها ، لوازم و ابزرها آب زیادی مصرف می شود که آن را نمی بینیم.

همه آبی که مصرف می شود  به فاضلاب تبدیل می شود .

امروزه از فاضلاب استفاده های مختلفی می شود .

فاضلاب در تصفیه خانه های فاضلاب پاک می شود و در کارخانه ها برای سرد و گرم کردن دستگاهها و در کشاورزی به عنوان کود از آن استفاده می شود.