ببین و بیاموز  ببین و بیاموز

 

آب به شکل های مختلفی در طبیعت وجود دارد

 مایع (آب) ، جامد(یخ)  وبخار( گاز در هوا)

آبی که مصرف می کنیم مایع است که در دریاچه ها ، رودخانه ها و زیر زمین قرار دارد و با تصفیه آب شیرین آن ها از طریق شبکه های توزیع به خانه های ما می رسد.

علاوه برآبی که در خانه برای آشامیدن و شست وشو مصرف می کنیم  ، برای چیزهای دیگری مانند کفش ، لباس ، میوه ها ، غذاها ، لوازم و ابزرها آب زیادی مصرف می شود که آن را نمی بینیم.

همه آبی که مصرف می شود  به فاضلاب تبدیل می شود .

امروزه از فاضلاب استفاده های مختلفی می شود .

فاضلاب در تصفیه خانه های فاضلاب پاک می شود و در کارخانه ها برای سرد و گرم کردن دستگاهها و در کشاورزی به عنوان کود از آن استفاده می شود.

آشنایی با چرخه آب

چرخه آب

آشنایی با تصفیه خانه آب

تصفیه خانه  آب

روش هایی برای صرفه جویی در مصرف آب

اینفو گرافی صرفه جویی