فرزند خوبم سلام
به جشنواره آبان خوش آمدی
برای دانش آموزان 6 تا 12 سال مسابقه من و قبض آب هر سه ماه یکبار برگزار میشود که برای شرکت در این مسابقه ، ابتدا خانه های خالی زیر را پر کنید و سپس یک عکس به همراه قبض آب پرداخت شده و یا اگه از طریق درگاه اینترنتی (pay.abfakhz.ir) قبض آب پرداخت کردید عکس خودتون را برای ما بفرستید تا در قرعه کشی جشنواره آبان شرکت کنید .


                                            زمان قرعه کشی به زودی اعلام میشود


                                   منتظر دیدن عکسهای زیبا و همراهی شما در هر فصل هستیم.

فرم شرکت در مسابقه من و قبض آب

مشخصات فردی
مشخصات قبض
فرزند عزیزم شناسه قبض بر روی قبض چاپ شده را در اینجا وارد نمایید. *
فرزند عزیزم پس از پرداخت قبض آب شماره پیگیری آن را در اینجا وارد نمایید *
فرزند عزیزم میتوانی در اینجا عکس خود را ارسال نمایید.

آیکون های فوتر 5آیکون های فوتر 1